top of page

בברלי גולדסטון

מרפאה בעיסוק מוסמכת

ה"אני מאמין" שלי

אני מאמינה בחשיבות של ההקשבה ללקוחות שלי ועבודה בשיתוף פעולה להשגת המטרות החשובות עבורם, ובכך לאפשר להם לתפקד ביכולת המקסימאלית שלהם ולהביא לשיפור באיכות חייהם. כמו כן, אני מאמינה בחשיבות של לימודי המשך לרכישת ידע מתאים, חדש ועדכני במטרה לאפשר לי להעניק ללקוחותיי את הטיפול המתאים והטוב ביותר עבורם. העבודה באופן פרטי, מאפשרת לי להשקיע את מיטב הזמן והידע הדרוש על מנת לסייע לכל לקוח ולקוח להגיע לתפקוד אופטימלי במהירות המרבית ועם כמה שפחות כאב.

בטיפול, גם במבוגרים וגם בילדים, אני מאמינה בחתירה למציאת שורש הבעיה על מנת לנסות ולפתור ו/או להביא להסתגלות מלאה לאורחות חייהם.  לדוגמה, במקרה של כאב שנגרם מפציעות מאמץ חוזרני (RSI), כגון תסמונת התעלה הקארפלית, אני אעבוד יחד עם הלקוח לאתר את התנועות הבעייתיות שמגבירות את הכאב ואבדוק את ההיסטוריה הרפואית והתפקודית שלו בניסיון למקד את המקור לכאב. במקרה כזה, הטיפול יכלול גם טכניקות להורדת כאב וגם חינוך למניעת חזרתו.

bottom of page