top of page

בברלי גולדסטון

מרפאה בעיסוק מוסמכת

גישת קוג-פאן

גישת קוג-פאן היא התערבות קוגניטיבית תפקודית אשר מיושמת על ידי מרפאים בעיסוק, אשר הוכשרו במיוחד לטפל בגישה זו. מטרת ההתערבות היא לסייע לילדים, נוער ומבוגרים המאובחנים עם בעיות קשב וריכוז לתפקד בחיים היומיומיים באופן יותר טוב בתחומים רגשיים, סביבתיים וקוגניטיביים. קוג-פאן, זאת התערבות ממוקדת לקוח (הלקוח במרכז) ועיסוק (פעילות משמעותית) על מנת לשפר תפקודי חשיבה גבוהים (היכולת לשלוט על

רגשות ואיפולסיביות, גמישות, זכרון עבודה, בקרה עצמאית, תכנון, סדרי עדיפויות, פתרון בעיות, יזימה והתארגנות) אצל ילדים המתמודדים עם קשיים בתחומים רבים בחייהם.  גורמים ביו-פסיכוסוציאליים וסביבתיים משפיעים על תפקודם היומיומי במגוון תחומי- עיסוק.

לכן, שיפור בתפקוד ובאיכות החיים של ילדים אלה ומשפחותיהם מבוסס על שיפור הקשר הטיפולי בין הילד לבין הוריו, למידה מטה קוגניטיבית ולמידה של התנהגות מתאימה לסביבה.

 

מטרות גישת הקוג - פאן

  1. לשפר את איכות החיים של הלקוח ומשפחתו.

  2. לשפר השתתפות בעיסוקים חשובים שונים בחייו היומיומיים של הלקוח.

  3. ללמד את הלקוח ומשפחתו אסטרטגיות ניהוליות אשר יאפשרו התמודדות טובה יותר עם בעיות קשב וריכוז.

  4. לשפר את המודעות להשפעות של בעיות קשב וריכוז על ידי הקניית ידע ולמידה דרך ניסוי וטעיה.

  5. לספק חווית הצלחה ותחושת מסוגלות לבצע תפקודים יומיומיים.

  6. ללמד ולהעצים את ההורים כסוכנים בתהליך הטיפולי.

גישת קוג-פאן פותחה ונחקרה על ידי בית הספר לריפוי בעיסוק, אוניברסיטה העברית, ירושלים.

 

סימוכין:

גישת cog-fun.  Retrieved from the Faculty of Medicine, Hebrew University, Jerusalem website:  https://medicine.ekmd.huji.ac.il/schools/occupationaltherapy/He/research/ResearchLabs_he/cogfun/Pages/default.aspx

bottom of page